Advokaterna i Jönköping

Affärsjuridik. Fastighetsrätt. Ekonomisk familjerätt.

Vi är advokaterna

Advokaterna erbjuder högklassig juridisk rådgivning med personligt engagemang. Vi hjälper dig att hitta lösningar, oavsett vilka problem du eller ditt företag står inför.

Vår samlade erfarenhet gör att du kan känna dig trygg när du vänder dig till oss för rådgivning. Oavsett vad det är för juridiskt problem eller möjlighet du står inför, är Advokaterna ditt stöd på vägen och hjälper dig att hitta lösningar så att du når ditt mål.

Vi erbjuder dig som klient en gedigen erfarenhet av tvistelösning och domstolsprocesser kombinerad med ett kreativt nytänkande i såväl avtalsförhandlingar som rörande svåra och känsliga privata situationer. Advokaterna står alltid vid din sida.

Per-Arne Magnusson

Advokat

Mobil: 070-654 97 80

PA företräder i huvudsak privatpersoner i ärenden gällande ekonomisk familjerätt, såsom boutredningar, arvs- och testamentstvister, bodelningar, samboavtal, äktenskapsförord och testamenten. Per-Arne åtar sig uppdrag som ombud, boutredningsman och bodelningsförrättare. Per-Arne anlitas vidare som offentlig försvarare i brottmål och som målsägandebiträde.

Christer Ingerman

Advokat

Mobil: 0703-475 453

Christer företräder i huvudsak företag och privatpersoner vid avtalsförhandlingar och i kommersiella tvister inför allmän domstol. Christer har mångårig erfarenhet av affärsjuridik och biträder ett flertal bolag och dess ägare med löpande juridisk rådgivning, bland annat avseende köp och försäljning samt i fastighetsfrågor.

Inger Brännström

Advokat

Mobil: 0705-405 814

Inger företräder i huvudsak privatpersoner i familjerättsliga tvister och i brottmål. Inger har lång erfarenhet av vårdnadsärenden men även av uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Anna Holmén

Advokat

Mobil: 0703-310 950

Anna företräder företag och privatpersoner vid avtalsförhandlingar och i kommersiella tvister inför domstol och skiljenämnd. Anna har lång erfarenhet av affärsjuridiken och biträder ett flertal bolag med löpande juridisk rådgivning samt vid transaktioner av olika slag, inte minst avseende fastigheter. Anna åtar sig även uppdrag som likvidator samt är behjälplig med att upprätta handlingar inom den ekonomiska familjerättens område.

David Svenn

Advokat

Mobil: 0703-310 995

David företräder i huvudsak företag och privatpersoner vid avtalsförhandlingar och i tvister inför såväl mark- och miljödomstol som allmän domstol. David har inriktat sig mot fastighetsrätt, mark- och miljöjuridik samt civila tvistemål, särskilt skadeståndsrätt.